Category: компьютеры

Category was added automatically. Read all entries about "компьютеры".

sidabrinis klevas

Kazbiejų sniegynai

Už kompiuterių kambario lango – kalėdinė-naujametinė atvirutė: melsvai, žydrai, oranžiškai, rausvai nuspalvintas sniegas Kazbiejų pievoje, prikaišytoje krūmų ir aukštų žolių, toliau pats kaimas ir kalvos horizonte už nematomos upės–ribos; aukšti raštais danguje išsišakoję medžiai, apvesti baltomis linijomis; išplaukusi saulė... Tik ryškių vaivorykštinių atšvaitų abipus jos atvirukuose nepiešia.

Brangi Orų ministerija, man kyla minčių atleisti už tą kaitrą, kai nei autobusas miškan šeštą ryto, nei ežerai nepajėgdavo suteikti atokvėpio. Jeigu štai kaip dabar, ir be atodrėkių, kokius tris mėnesius! :)

За окном компьютерного кабинета вид на рождественско-новогоднюю открытку: синим, голубым, оранжевым и розовым переливающийся снег на Казбейском лугу, проросшем кустарником и высокими травами, сама деревня вдали, холмы на горизонте за невидимой гранью реки; высокие узорчато ветвистые деревья, обведены белыми линиями; расплывчатое солнце... Только что ярких радужных бликов по его сторонам не рисуют на открытках.

Дорогое Министерство погоды, я склоняюсь к тому, чтобы простить ту жару, когда ни автобус в лес в шесть утра, ни озёра не могли подарить передышки. Если так как теперь, и без оттепелей, какие-нибудь три месяца! :)