Indraja (indraja_rrt) wrote,
Indraja
indraja_rrt

Categories:
 • Music:

„Pavergtųjų sukilimas“ – «Восстание порабощённых»

1941 metų birželio 22-ąją prasidėjo nevienareikšmiškiausiai vertinamas sukilimas Lietuvos pasipriešinimo istorijoje – Birželio sukilimas prieš Sovietų Sąjungą. Nepriklausomybės atkūrimo viltys netrukus žlugo: prasidėjo nacistinė okupacija, kuri nė neketino taikstytis su Lietuvos valstybingumu, savarankiška Laikinąja Vyriausybe.

Dokumentinis filmas „Pavergtųjų sukilimas“ pasakoja apie jo prielaidas, rengimą ir eigą. Nuo pirmųjų kadrų akivaizdu, kad kūrėjai kėlė užduotį ne tik papasakoti apie įvykius, bet ir formuoti patį būdą apie juos kalbėti; teko atsakyti į klausimą, ką galų gale norime pasakyti patiems sau, kai pasakojame apie tai. Filme – interviu su dalyviais, istorikų paaiškinimai, istoriniai kadrai, įvykių iliustracijos, kuriose filmavosi rekonstruktoriai. Švietimo požiūriu filmas visai suprantamas ir nuoseklus (tačiau svarbiausias datas ir pavardes buvo galima ir kadre užrašyti, ne tik ištarti). Kad būtų galima paaiškinti, kas įvyko, tenka pasakoti apie vis sudėtingėjančią padėtį jau nuo 1939 m. 1940–1941 – lemtingieji metai, per kuriuos gyventojai susipažino su gyvenimo didžiojoje tautų šeimoje sąlygomis. Ir atomazga Vokietijos ir SSRS karo pradžioje.

Kūrėjai kryptingai atsako į kai kuriuos paplitusius kaltinimus sukilėliams. Panašu, kad sąmoningai nekalba apie kitus. Tuo pačiu jiems pakanka sąžiningumo apie pasirinktas temas šnekėti aiškiai ir iki galo. Dalyviai turi drąsos pasakyti – ir visgi viskas, ką darėme, išėjo į naudą priešui... Naujam priešui.

Filmas paliko gerą įspūdį, buvo pakankamai detalus ir sąžiningas, tačiau visgi svajoju apie šį tą daugiau, tad jis man rodosi esąs tik gabalėlis dar iki galo nesudėliotos mozaikos – drobės, pasakojančios apie gyvenimus ir likimus prieškario, karo ir ne mažiau tragiškais pokario metais.

22 июня 1941 года началось самое неоднозначно оцениваемое восстание в литовской истории сопротивления, именуемое Июньским – восстание против Советского Союза. Надежды на восстановление независимости вскоре обернулись крахом: началась нацистская оккупация, у которой не было никаких намерений примиряться с литовской государственностью, в частности с самостоятельным Временным Правительством.

Документальный фильм «Восстание порабощённых» рассказывает о его же предпосылках, подготовке и ходе. С первых кадров очевидно, что перед создателями стояла задача не только рассказать о событиях, но и формировать сам способ говорить о них; пришлось отвечать на вопрос, что в итоге хотим сказать себе самим, когда рассказываем об этом. В фильме – интервью с участниками, объяснения историков, исторические кадры, иллюстрации событий, в которых снимались реконструкторы. В просветительском плане фильм весьма внятный и последовательный (только главные даты и фамилии можно было и в кадре написать, не только произносить). Чтобы объяснить, что случилось, приходится рассказывать обо всё более усложняющейся обстановке, начиная уже с 1939 г. 1940–1941 – роковой год, в течение которого население знакомилось с условиями проживания в великой семье народов. И развязка в начале войны между Германией и СССР.

Создатели целенаправленно отвечают на некоторые распространённые обвинения в сторону восставших. Похоже, сознательно не касаются других. Вместе с тем у них хватает честности о выбранных темах говорить чётко и договаривать до конца. У участников восстания есть смелость сказать – и всё-таки всё, что мы делали, пошло на пользу врагу... Новому врагу.

Фильм оставил хорошее впечатление, был достаточно подробный и честный, но всё-таки тоскую по большему, и потому он воспринимается как всего лишь маленький кусок целиком ещё не существующей мозаики – полотна, рассказывающего о жизнях и судьбах в годы предвоенные, военные и не менее трагические послевоенные.
Tags: filmai, ww2
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments